Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.
Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur.
Çalışma mekanım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.
Çalıştığım bölümde kendimi güvende hissediyorum.
Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğine ilişkin koruyucu tedbirler alınmaktadır.
Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları vs.) mekanizmaları işletilmektedir.
Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmaktadır.
Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte
çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.
Yöneticilere sorunlarımı iletme imkanı bulurum.
Yönetim “Hizmet Kalite Standartları (HKS)” konusunda tüm çalışanları bilgilendirir.
Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır.
Çalıştığım kurumdan ayrılmayı hiç düşünmem.
Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğramadım.
Son 6 ay içinde kurumumda bir eğitime katıldım.
Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde
hasta ve çalışan güvenliği konularında eğitim aldım.
Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim aldım.
Cinsiyetiniz
Medeni durumunuz
Mesleğiniz - Departmanınız
Bu kurumdaki toplam çalışma süreniz
Varsa, görüş ve önerileriniz