Dr. Candost DEMİRÖZ

Acil Servis Hizmetleri
  • İletişim

Acil Servis Sertifikalı Tıp Doktoru — Pratisyen Hekim Adres:
Türk Tıp Kurulu: 2016-3817/ 186485 (TAM)

NİTELİKLERİN ÖZETİ

YDS (Akredite Devlet İngilizce Dil Sınavı): 90 (100 üzerinden) IELTS (Uluslararası
ingilizce Dil Test Sistemi): 7,5(9 üzerinden) Yüksek Lisans (M.B.B.S): 2010- 2016 Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Tıp Fakültesi

EK NİTELİKLER

(Medical Park Hastanesi, Medicana Hastanesi, Medipol Hastanesi, Anadolu Sağlık
Merkezi uluslararası hasta muayene kağıtları 2019 (Serbest)-SERTİFİKA 2016 MESLEKİ DENEYİM Tıbbi
çevirmen şu Anda Çeviri EĞİTİM ULTRASON SKİLLKS HAYAT kurtarıcı DESTEK SAĞLAYICI KURULUŞ
BELGESİ 2016 YAŞAM GELİŞMİŞ. Yeni yayınlanan makalelerin çevirisi. Tercüme edilen ders kitaplarının
revizyonu. Bilimsel makaleler için küçük veya büyük azalma. Uluslararası yazışmaların çevirisi. SDL
Trados Studio 2011, 2015, 2017 gibi çeviri programlarını kullanma deneyimi.

Hopa Halk Sağlığı Merkezi, Hopa/Artvin Tıp Doktoru, Eylül 2016- Eylül 2017 Vatandaşlar için halk
sağlığı eğitimi faaliyetlerinin yönetilmesi, hazırlanması ve yürütülmesi. acil Tıbbi ve Cerrahi acil
durumlar yargı kurumundan gelen talepler doğrultusunda gerekli ölüm muayenelerinin yapılması.
bons. Tüm acil durumları kapsayan. Haftalık öğretim etkinlikleri. Diğer nöbetçi ekiplerle irtibat kurun.
Akut MI ve tromboliz. Hastaneye yatırılması gereken hastaların karar verme süreci. Kısa süreli
konaklamalarda 24 yatak kapasitelidir. 6 Yakın izleme ünitesi yatağını kapsar. Akut zehirlenmeler,
yanıklar ve diğer yaralanmalar. İnme yönetimi ve İnme Ekibi ile hastaya yaklaşım. Akut hava yolu
yönetimi. Hemşirelere ve genç doktorlara öğretmenlik.
İletişim Yeminli Tercüme Bürosu Tıbbi Tercüman 2014 – 2016, 2019- … SDI Trados Studio 2011, 2015,
2017 gibi çeviri programlarının kullanımına ilişkin deneyim Uluslararası hasta muayene belgelerinin
çevirisi (Medical Park Hastanesi, Medicana Hastanesi, Medipol Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi)
Yeni yayınlanan makalelerin çevirisi. Tercüme edilen ders kitaplarının revizyonu. Bilimsel makaleler
için küçük veya büyük azalma. Uluslararası yazışmaların çevirisi.
Eskişehir Os mangazi Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Temmuz 2018-Temmuz 2019 Akut Tıbbi ve
Cerrahi acil durumlar. Tüm nöroşirürji acil durumlarını kapsayan. Haftalık öğretim etkinlikleri. Diğer
nöbetçi ekiplerle irtibat kurun. Akut Ml ve tromboliz. Hastaneye yatırılması gereken hastaların karar
verme süreci. 41 Yataklı yatarak tedavi kliniğini yönetmek. 10 Yataklı 3. kademe Nöroşirürji Yoğun
Bakım Ünitesinin yönetimi İnme yönetimi ve İnme Ekibi ile hastaya yaklaşım. Akut hava yolu
yönetimi. Hemşirelere ve genç doktorlara öğretmenlik.
KLİNİK beceriler Bağımsız olarak gerçekleştirilir IV kanülasyon Arteriyel kan örneklemesi Yaraların
dikilmesi / debridmanı Enfekte yaraların ve dekübitus ülserlerinin sargısı Venöz kesim CVP hattının
yerleştirilmesi Arteriyel hattın yerleştirilmesi Apselerin insizyonu ve drenajı Asit musluğu Asit Drenajı
Lomber Punktion
Beyin Omurilik Sıvısı Musluğu ve Örneklemesi Mesane yıkanması Üretral Kateterizasyon Göğüs
drenajı ve plevral musluğun yerleştirilmesi Hızlı ultrason taraması İnme ve MI yönetimi Endotrakeal
entübasyon Kırık azaltma ve sıvama. Omuz yer değiştirme ATLS tabanlı Hava yolu yönetimi. Tanısal
periton lavajı krikotiroidotorny

ÖĞRETİM ve YÖNETİM DENEYİMİ

Aşırı kalabalık Acil Servislerin Yönetimi Hemşireleri, sağlık
görevlilerini ve diğer sağlık profesyonellerini öğretmek. Tıp Öğrencilerinin

Okuma

İLGİ VE FAALİYETLERİ

Şube, müzik dinleme, klarnet çalan Türk Tıp Derneği Başkan Yardımcısı
Başkanlığı internet kullanımı 2015-2017 İyi komut arasındaki "Nihaband", Med adlı alternatif rock
grubu-İngilizce(ileri) hat arama, veri işleme ve iyi yazma hızı Akıcı, Almanca, orta düzeyde Katılmıştır

Doktorumuzdan Makaleler...
Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı