Varikosel

 

Varikosel

Erkeklerde testislerden çıkan kirli kanı taşıyan toplardamarların (venlerin) bozukluğu nedeniyle iyi görev yapamaması ve buna bağlı içindeki kirli kanı kalbe taşıyamamasıdır. İnsanlarda (özellikle kadınlarda) bacaklarda oluşan varislerin testislerdeki benzerine varikosel diyoruz. Erkek kısırlığının (erkek infertilitesi) en sık görülen ve düzeltilebilen nedenlerinin başında gelmektedir. Toplumda erişkin erkeklerin %20’sinde görülmektedir. Çocuk sahibi olamama nedeniyle başvuran erkeklerin %35’inde rastlanıyor. Varikosel ilerleyici bir hastalık olup testis gelişiminde gerilemeye; sperm yapımını bozarak infertiliteye (çocuk sahibi olamama) neden olabilmektedir. Çoğunlukla sol tarafta görülse de iki taraflı olup olmadığını iyice araştırmak gerekir. Varikosel semen analizinde şu bozukluklara neden olur: • Sperm sayısında azalma • Sperm hareketlerinde azalma • Sperm şekillerinde bozulma Bu olumsuzluklara şu mekanizmalarla sebep olur: • Testisten atılamayan kanın birikmesi sonucu ısı artışı olması • Testisten atılması gereken zararlı ürünlerin atılamayıp testise geri dönmesi (reflü) • Kirli kanın testiste birikmesi Varikosel tanısı nasıl konur? Teşhiste en önemli yöntem tecrübeli bir üroloji uzmanının yapacağı muayenedir. Muayene mutlaka ayakta yapılmalıdır. Muayeneye göre varikosel 3 dereceye (grade) ayrılır: 1. Grade I (derece I): En hafif derece olup ayakta muayenede ancak öksürme/ıkınma gibi manevralarla ele gelen 2. Grade II (derece II): Ayakta muayenede karın içi basıncını artırmaya gerek olmadan el ile muayenede anlaşılan 3. Grade III (derece III ): En ağır tip olup, ayakta gözle görülebilen varisli damarlar söz konusudur Tanıda ikinci basamak, skrotal renkli doppler ultrasonografi tetkikidir. Bu tetkikle hasta damarların çapları, bu damarlara kirli kanın geri dönüp dönmediğini, testiste hacim kaybı olup olmadığını ortaya koyar. Semen Analizi (Spermiogram) Varikosel; spermde sayı, hareket ve şekil bozukluğuna (morfoloji) neden olabilir. Hastanın değerlendirilmesinde ideal olan 2 ayrı sperm tahlili (spermiogram) yapılmasıdır; iki sperm tahlili arasında 7 günden az ve 3 haftadan fazla süre olmamalıdır. Sperm sayısı 5-10 milyon arasında ise hastada kanda hormon seviyelerine (FSH ve Testosteron) bakmak gerekir. Eğer sayı 5 milyondan az ise: Genetik testler yapılmalıdır. Genetik testler sonucunda bir bozukluk saptanmış ise varikosel muhtemelen tesadüfen bulunmuştur ve bu hastalarda varikosel ameliyatı fayda sağlamayacaktır. Subklinik Varikosel Cerrahın muayenesinde tespit edemediği ancak Skrotal Renkli Doppler Ultrason ile ortaya konan varikoseldir. Bu tip olguların cerrahi tedavi sonuçları yüksek dereceli varikosel tedavi sonuçlarından çok düşüktür. Ağrı ve Varikosel Varikosel belirti vermeyen, ancak evli çiftlerin çocuk sahibi olamama nedeniyle üroloji uzmanına başvurmasıyla saptanan bir hastalık olmasına rağmen hastaların yaklaşık %6’sında ağrı ve/veya testislerde rahatsızlık hissine rastlanır. Ağrı tek başına ameliyat gerektirmez; ancak başka yöntemlerle ağrı geçmez ise cerrahi tedavi düşünülebilir. Hangi hastalara cerrahi tedavi yapılmalıdır? • Çocuk sahibi olamamış çiftlerde kadın partnerin sağlıklı olması durumunda • Erkekte yapılan semen analizinde anormal bulgular saptandığında • Daha önce çocuk sahibi olmuş ancak şimdi olamayan ve varikosel tanısı almış hastalarda • Ağrısı başka tedavilerle geçmeyen olgularda • Bekâr ancak yüksek dereceli (2. ve 3. derece) varikoseli olan hastalarda varikoselin ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle cerrahi tedavi gereklidir. Varikosel cerrahi tedavisi (ameliyat) Varikoselin günümüzdeki cerrahi tedavisi kasık bölgesinden yapılan yaklaşık 2-3 cm’lik kesi ile testis damarlarına ulaşmak ve hasta damarları bağlayarak iptal etmektir. Bu ameliyat mutlaka “MİKRO CERRAHİ” tekniği ile yapılmalıdır. Mikro cerrahi yöntemi ile hastalığın tekrar etme ihtimali %1 iken, ameliyat mikroskopu kullanılmaz ise bu oran %15’dir. Ayrıca mikro cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyat sonucunda 1. yılda gebelik oranı %43 iken 2. yılda %60’lara varabilmektedir. Azoospermik hastalarda varikosel Azoospermi, menide hiç sperm bulunmaması demektir. Sperm tahlilinde bu hastalarda canlı yada ölü sperme rastlanmaz. Bu hastalarda yüksek dereceli varikosel varsa (Grade II ve Grade III varikosel) mikro cerrahi varikoselektomi ameliyatından bu hastalar yarar görür. Ameliyat sonrası sperm tahlilinde hücre görülme oranı %40; gebelik oranı %10 civarındadır. Adolesan varikosel Ergenlik çağı öncesi çocuklarda rastlanan varikosele adolesan varikosel denir. Bu yaş grubunda sık rastlanır.10 yaş altı çocuklarda oran %1 iken, adolesan çağda %11 olarak karşımıza çıkar. Bu yaş grubunda genellikle belirti vermez, muayenede ortaya çıkar. Adolesan varikoselde kimlere cerrahi tedavi uygulanmalıdır? Ultrasonografide testis hacimleri arasında 2 ml den yada %10’dan fazla fark varsa, yani testiste hacim kaybı olmuş ise mikro cerrahi varikosel ameliyatı yapılmalıdır. Çocukluk çağında ameliyat olanlarda ameliyat sonrası testis hacimleri normale dönerken 14 yaşından sonra ameliyat olanlarda testisin kıvamı iyileşse de hacminde bir düzelme olmamaktadır.

If you want to hear from us, please write your email address and subscribe.
Telefon İle Arayın WhatsApp Communication Line