Op.Dr Burak Erdur

Ear Nose Throat
  • İletişim

 

 
BURAK ERDUR MD,was among the first 100 students in the university entrance exam and settled in the
Department of Cerrahpaşa Medical Faculty (Medicine in English). 
After 6 years of medical education, he became the 11th in Turkey in the
Medical Specialization Examination, and was entitled to receive specialization training in the
Department of Otorhinolaryngology,
Head and Neck Surgery at Cerrahpaşa Medical Faculty. During this period,
e was an observer doctor at 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center in the United States.
After his specialization training, he was entitled to become an
Ear Nose and Throat Specialist with his thesis on 'The Effects of Skin Thickness on the
Healing Process in Rhinoplasty Patients'.
He completed his compulsory service at Kırklareli Training and Research Hospital.
In addition to Ear Nose Throat surgeries, he continues to work 
intensively on Nose Aesthetics surgery
which is his special interest.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan özgün araştırma makaleleri
1. Gozen ED, Yener M, Erdur ZB, Karaman E. End-to-end anastomosis in the management of laryngotracheal defects. J Laryngol Otol. 2017 May;131(5):447-454. doi: 10.1017/S0022215117000378.
2. Mamanov M, Batioglu-Karaaltin A, Inci E, Erdur ZB. Effect of Spreader Graft on Nasal Functions in Septorhinoplasty Surgery. J Craniofac Surg. 2017 Oct;28(7):e618-e621. doi: 10.1097/SCS.0000000000003613.
3. Inan CH, Yener HM, Yilmaz M, Gözen ED, Erdur ZB, Oroğlu B, Olcay E, Memmedova N. Cervical Necrotizing Fasciitis of Odontogenic Origin and Hyperbaric Oxygen Therapy. J Craniofac Surg. 2017 Oct;28(7):e691-e692. doi: 10.1097/SCS.0000000000003842.
4. Erdur ZB, Yener HM, Yilmaz M, Karaaltin AB, Inan HC, Alaskarov E, Gozen ED. Cellular Angiofibroma of the Nasopharynx. J Craniofac Surg. 2017 Nov;28(8):e720-e722. doi: 10.1097/SCS.0000000000003845 (corresponding author- sorumlu yazar)
5. Gözen ED, Erdur ZB, Karaman E, Yener M, Kizilkiliç O. A Rare Cause of Objective Tinnitus: Jugular Diverticulum. J Craniofac Surg. 2018 Feb 7. doi: 10.1097/SCS.0000000000004340 (corresponding author- sorumlu yazar)
6. Erdur ZB, Gozen ED, Inan HC, Yener HM, Çomunoğlu N, Yol C, Papila Ç, Cansiz H. Osteosarcoma of the Ethmoid Sinus. J Craniofac Surg. 2018 Mar 16. doi: 10.1097/SCS.0000000000004502. (corresponding author- sorumlu yazar)
7. Kiliç E, Batioglu-Karaaltin A, Ugurlar M, Erdur ZB, Inci E. Effect of Turbinate Intervention on Nasal Functions in Septorhinoplasty Surgery. J Craniofac Surg. 2018 Nov;29(8):e782-e785. doi: 10.1097/SCS.0000000000004752.
8. Erdur ZB, Öktem F, İnci E, Yener HM, Gözen ED, Birben AO, Engin B. Effect of Nasal Skin Type on Skin Problems Following Rhinoplasty. Facial Plast Surg. 2020 doi: 10.1055/s-0040-1713792 (corresponding author- sorumlu yazar)
9. Alaskarov E, Ozturk O, Batıoglu-Karaaltın A, Gulmez ZD, Erdur ZB, Inan HC. Functional Outcomes of the Hyaluronic Acid Injections In Patients Who Underwent Partial Laryngectomy. J Voice. 2020. doi: 10.1016/j.jvoice.2020.06.026 (corresponding author- sorumlu yazar)
10. Erdur ZB, Özdoğan HA, Yener HM, Karaman E, Cansız H, Aliyeva Ç, Batur Ş, İnan HC. Evaluation of Inflammatory Blood Markers in Sinonasal Inverted Papilloma. Ear Nose Throat J. 2021 Jan 18:145561320988366. Doi: 10.1177/0145561320988366 (corresponding author- sorumlu yazar)
11. Inan HC, Mertoğlu C, Erdur ZB. Investigation of Serum Calcium and 25-Hydroxy Vitamin D Levels in Benign Paroxysmal Positional Vertigo Patients. Ear Nose Throat J. 2021 Jan 25:145561321989451. Doi: 10.1177/0145561321989451
12. Yilmaz YZ, Elkhatroushi T, Erdur ZB, Karaaltin MV, Çomunoğlu N, Batioğlu- Karaaltin A. The use of Three-Dimensional Printed Technology for Mandibular Reconstruction in a Rare Case of Giant Odontogenic Myxofibroma. J Craniofac Surg. 2021 Mar 1. doi: 10.1097/SCS.0000000000007598. (corresponding author- sorumlu yazar)
13. Erdur ZB, Öktem F, Inci E, Yener HM, Üstündağ A. Effect of Nasal Soft-Tissue Envelope Thickness on Postoperative Healing Process Following Rhinoplasty. J Craniofac Surg. 2021 Apr 15. Doi: 10.1097/SCS.0000000000007697. (corresponding author- sorumlu yazar

B. Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü sunumlar
1. Aysegul Batioglu-Karaaltin, Muge Ugurlar, H.Murat Yener, Erol Rustu Bozkurt, Zulkuf Burak Erdur, Ozcan Ozturk (2018) Modeling sulcus vocalis in rabbits. 12th Congress of The European Laryngological Society, London (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
2. Zulkuf Burak Erdur (2020) Sensorineural hearing loss in patients with chronic otitis media. 2nd Black Sea Countries Otology and Neurotology Congress, October 24-25 (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
3. Zulkuf Burak Erdur, Hakkı Caner İnan (2021) Effect of Nasal Septal Deviation on the Volumes of Paranasal Sinuses. International Congress of ORL-HNS 2021 (ICORL 2021) in conjunction with 95th Annual Congress of Korean Society of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery, April 23-25 (Sözlü Bildiri) Yayın No:RHOP-49

C. Bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
1. Erdur ZB (2020). Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları. Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar Cilt 2. Editör:Cem Evereklioğlu (s.259-271) Ankara: Gece Kitaplığı (ISBN: 9978-625-7319-25-6)
2. Erdur ZB (2020). Meniere Hastalığı. Vakalarla Kulak Burun Boğaz. Editör: Caner ŞAHİN, Gözde ORHAN KUBAT, Sami Engin MUZ, Mahmut DEMIRTAŞ, Akif Sinan BILGEN, Ayşegül Şule ALTINDAL (s. 55-63) Ankara: Akademisyen Kitabevi ( ISBN: 978-625-7707-97-8)
3. Erdur ZB (2020). Tiroid Nodülü. Vakalarla Kulak Burun Boğaz. Editör: Caner ŞAHİN, Gözde ORHAN KUBAT, Sami Engin MUZ, Mahmut DEMIRTAŞ, Akif Sinan BILGEN, Ayşegül Şule ALTINDAL (s. 337-347) Ankara: Akademisyen Kitabevi ( ISBN: 978-625-7707-97-8)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan özgün araştırma makaleleri
1. Deniz Gözen E, Yener M, Erdur B, Cansız H. Minimally-invasive approach to parapharyngeal space: Extraordinary use of nasal speculum. KBB Uygulamaları 2020;8(2):104-108.

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan vaka takdimi ve derleme makaleleri
1. Batioglu-Karaaltin A, Erdur ZB (2015). Pediatrik Tonsillektomiler. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi Cilt:3 Sayı:2
2. Inan HC, Yener HM, Yılmaz M, Erdur B, Kızılkılıç O. Giant hemangioma of the pharynx and ethanol sclerotherapy. ENTcase. 2016;3:257.
3. Inan HC, Yener HM, Yilmaz M, Erdur ZB. An unusual localization: Lymphoma of the tongue. Praxis of Otorhinolaryngology. 2018;6(1):28-30. doi: 10.5606/kbbu.2018.74946.
4. Inan HC, Erdur ZB, Yener HM. Endoscopic treatment of silent sinus syndrome: a rare case. ENTcase 2019;5(4):199-202.
5. Erdur ZB, Yener HM, Inan HC, Çomunoğlu N. Primary monophasic synovial sarcoma of the parotid gland. ENTcase. 2020;6(1):16-20. (corresponding author- sorumlu yazar)

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü sunumlar
1. Erkan Kılıç, Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Müge Uğurlar, Zülküf Burak Erdur, Ender İnci (2017). Septorinoplasti ameliyatlarında konka girişimlerinin nazal fonksiyon üzerine etkileri. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 8-12 Kasım 2017, Antalya (Sözlü Sunum SB-057).
2. Zülküf Burak Erdur, Fatih Öktem, Ender İnci, Haydar Murat Yener, Aslıhan Birben, Samet Bayazit , Burhan Engin , Ahmet Üstündağ, İsmail Mihmanlı (2019). Septorinoplasti hastalarının preoperatif cilt özelliklerinin postoperatif iyileşme süreci üzerine etkileri. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
3. Zülküf Burak Erdur, Nihal Evran (2021). Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Hastalarinda Medikal Tedavinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi 15-17 Ocak 2021 (Sözlü Sunum)

G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiriler
1. Elvi̇n Alaskarov, Mehmet Yi̇lmaz, Emi̇ne Deni̇z Gözen, Celal Guliyev, Zülküf Burak Erdur, Ahu Senem Demiröz, Murat Yener (2015). Posterior Farengeal Duvarın Ekstraosseoz Soliter Plazmasitomu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
2. Zülküf Burak Erdur, Mehmet Yi̇lmaz, Celal Guli̇yev, Emi̇ne Deni̇z Gözen, Elvi̇n Alaskarov, Hüseyi̇n Dağ, Ni̇l Çomunoğlu, Murat Yener (2015). Nazofarenksin selüler anjiofibromu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
3. Fırat Tevetoğlu, Elvin Elesgerov, Emine Deniz Gözen, Çağlar Eker, Zülküf Burak Erdur, Haydar Murat Yener (2016). Tiroid Gland Paraganglioması. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
4. Elvin Elesgerov, Haydar Murat Yener, Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Emine Deniz Gözen, Çağlar Eker, Zülküf Burak Erdur, İrfan Papila (2016). Lateral Nazal Duvarda Naturel Killer(NK)/T-Hücreli Lenfoma. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)

5. Zülküf Burak Erdur, Emine Deniz Gözen, Haydar Murat Yener, Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Elvin Elesgerov, Osman Kızılkılıç (2016). Objektif Tinnitusun Nadir Bir Nedeni: Juguler Divertikül. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
6. Emine Deniz Gözen, Haydar Murat Yener, Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Elvin Elesgerov, Zülküf Burak Erdur, Emin Karaman (2016). Sfenoid Sinüs Mukoselinde Ayırıcı Tanı ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
7. Zülküf Burak Erdur, Emin Karaman, Ümran Şümeyse Ertürk, Serdal Uğurlu (2017). Pseudomonas Spp. İlişkili Orofarengeal Ülser. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
8. Elvin Alaskarov, Begüm Bahar Yılmaz, Zülküf Burak Erdur, Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener, Harun Cansız, Nil Çomunoğlu (2017) Boyun Posterior Üçgende Nadir Görülen “Sellüler Miksoma” Olgusu. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
9. Zülküf Burak Erdur, Sinem Kara, Recep Mehmet Ada, Osman Kızılkılıç (2018) Çocukluk Çağında İntratemporal Fasiyal Sinir Nörinomu. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
10. Zülküf Burak Erdur, Haydar Murat Yener, Nil Çomunoğlu (2019). Nadir Bir Vaka: Parotis Sinovyal Sarkomu. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
11. Rafet Yıldırım, Zülküf Burak Erdur, Chinara Aliyeva, Emine Deniz Gözen, Hüseyn yusifli, Sinem Kara, Deniz Dilan Tüzün, Haydar Murat Yener (2019). Nazal Kavite Kaynaklı Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
12. Emine Deniz Gözen, Chinara Aliyeva, Zülküf Burak Erdur, Sinem Kara, Fırat Tevetoğlu, Rafet Yıldırım, Cansu Türker, Haydar Murat Yener (2019). Parafarengeal Bölgede İnfantın Primitif Miksoid Mezenkimal Tümörü. 41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster)
13. Zülküf Burak Erdur (2021). Wegener Granülomatozu Hastasında Subglottik Stenoz Olgusu. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi ( Tam Metin Bildiri/ Poster).

Doktorumuzdan Makaleler...
If you want to hear from us, please write your email address and subscribe.
Telefon İle Arayın WhatsApp Communication Line