Infectious Diseases

 

Enfeksiyon Hastalıkları, Mikro-Organizmaların neden olduğu hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisi üzerine çalışmaktadır. Enfeksiyon Hastalıkları birimi aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünün tanı kısmını oluşturan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Bakteriyoloji (Bakteri bilimi), Viroloji (Virus bilimi), Mikoloji (Mantar bilimi), Parazitoloji (Parazit bilimi) ve Seroloji (kanda Mikro-Organizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının alt birimlerini oluşturmaktadır.

Grip, idrar yolu enfeksiyonu ve ishalden, AIDS, menenjit, tüberküloz, sarılık gibi ölümcül hastalıklara kadar çok geniş bir hastalık grubu, enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. Ateş, enfeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgularından biri olduğu için ve enfeksiyonlar ateşin en sık nedeni olduğu için, ateşi olan hastaların değerlendirilmesinde Enfeksiyon Hastalıkları Biriminin önemli yeri vardır.

If you want to hear from us, please write your email address and subscribe.
Telefon İle Arayın WhatsApp Communication Line