Hasta Hakları

1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12. Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, sefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatıiz edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakıinı kullanmaya,

17. Sürekli hizmet: Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

18. Koruyucu tedbir: Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma hakkına sahiptir. Bu amaca ulaşmak için sağlık hizmetlerinin görevi, sağlık hizmetlerinden ve bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik yeniliklerden herkesin yararlanmasını sağlamaktır.

ŞİKAYET YÖNETİMİ :

Hastalarımızın bildirdiği tüm görüş ve öneriler bizim için çok değerlidir. Bu görüşler ilgili departman yöneticilerimiz tarafından itinayla değerlendirir ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırmak için katkı sağlar. Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yapılır.

Refakat Kuralları

 • Refakatçiler hastane yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadırlar.
 • Refakatçi bir kişi olmalıdır. Sadece doktorun izni ve onayı doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir.
 • Hastanızın güvenliği açısından hastanızın kolundaki bilekliği hastaneden ayrılıncaya kadar çıkarmasına izin vermeyiniz.
 • Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmamalıdır.
 • Refakatçi için ilgili klinik tarafından bir refakatçi kartı verilir. Refakatçi kartını mutlaka yanında bulundurmaları gerekir. Refakatçi kartı başkası tarafından kullanılmaz.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.
 • Hasta yatağınızın başucunda ve banyolarda bulunan hemşire çağrı sistemini kullanarak acil durumlarda servis hemşiresine ulaşılabilir.
 • Refakatçilerin bulundukları odayı, yatak ve eşyaları düzenli ve temiz tutmaları, demirbaş eşyalara zarar vermemeleri gerekmektedir.
 • Odalar ve koridorlarda huzuru bozacak şekilde gürültü yapılmamalıdır.
 • Hastalarımızın sağlığı için hastane binası içinde kesinlikle sigara içilmemelidir.
 • Hasta ve refakatçinin eşyaları odalarda bulunan dolaplarda muhafaza edilmelidir.
 • Ziyaret Kuralları
 • Hastane ziyaret saatleri 09:00 – 23:00 arası olarak düzenlenmiştir.
 • 10 (on) yaşından küçük ziyaretçi çocuk kabul edilmez.
 • Hasta ziyaretlerinizin kısa süreli olmasına ve toplu halde ziyaret yapmamaya dikkat ediniz.
 • Yoğun bakım ünitelerinin kendine özel ziyaretçi politikaları bulunmaktadır. Ünitelerin belirlemiş olduğu kurallar dahilinde ziyaret yapabilirsiniz.
 • Hasta ziyaretlerinizde hastalarımızın rahatsız olmaması için oda ve hastane koridorlarında yüksek sesle konuşmayınız,  gürültü yapmayınız.
 • Hasta ziyaretlerinizde yiyecek, içecek canlı ve cansız çiçek getirmeyiniz.
 • Hastanemizi temiz tutunuz. Çöplerinizi evsel atık kutularına atınız. Tuvaletleri ve lavaboları temiz kullanınız.
 • Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi hizmet verebilme ve onları rahat ettirebilme amacı ile oluşturulmuştur.
Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı