PEG Nedir?

 

PEG Nedir?

PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

PEG Nedir; Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla bir alternatif yol olarak karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu uygulama katısıvı gıdaların ve/veya ilaçların yemek borusundan geçmeksizin doğrudan mideye ulaşmasını sağlar. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhangi bir sebepten dolayı yutma refleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için uygundur. Parenteral beslenmeyle kıyaslandığında enteral beslenme daha ucuz ve daha az morbiddir, metabolik komplikasyonlar daha nadirdir ve Parenteral beslenmede görülen ve öldürücü olabilen katater sepsisi enteral beslenmede görülmez.

PEG KİMLERE YAPILIR?

Yutma güçlüğü çeken, iştah problemleri olan, ağızdan yeteri kadar beslenmeyen hastalar Perkütan Endoskopik Gastrostomi’den faydalanabilir. Bu hedefler göz önüne alındığında, Perkütan Endoskopik Gastrostomi tüp kullanımı çok geniş hasta grubunu kapsamaktadır. Aşağıda bu hastalıklar için çeşitli örnekler verilmektedir.

• Kulak, burun ve boğaz bölgesinde ya da yemek borusu ve mide kaynaklı bazı tıkayıcı tümörler.

• Serebrovasküler inme (felç) ya da kafa travması sonrası yutma güçlüğü, yutamama durumlarında ve beyin tümörü, Parkinson hastalığı, amiyotrofik lateral sklerozis (ALS), serebral palsi bulunan hastalar.

• Uzun koma, politravma, AIDS’te aşırı tükenmişlik, kısa barsak sendromu, rekonstrüktif yüz cerrahisi, Crohn hastalığı, kistik fibroz, kronik böbrek yetmezliği

• PEG sistemi kullanımı için bir diğer endikasyon, kronik sindirim sistemi tıkanıklıklarında mide sıvılarının ve ince barsaktaki salgıların palyatif drenajıdır.

HAZIRLIK

Erişkin hastalar, PEG sistemi yerleştirilmesinin en az 8 saat öncesinden aç kalmalıdır; gastrik motilite bozukluğu bulguları olan vakalarda bu süre daha uzun olmalıdır. PEG tüpü takılmadan önce, rutin bir önlem olarak gastroskopi yapılmalıdır.

PEG NASIL UYGULANIR ?

İşlem 1520 dakika sürmektedir. Özel durumlar dışında gastrostomi tüpü yerleştirildikten 6-12 saat sonra kullanılabilir. Doktorunuz endoskopi sırasında lokal anestezi altında karın cildinde yapacağı küçük bir kesiden geçireceği tel ve endoskop yardımıyla karın derinizden midenize ulaşan bir delik oluştur ve daha sonra bu delikten geçireceği beslenme tüpünü midenize yerleştirir. İşlem öncesinde hastalara sakinleştirici, lokal anestetik ve antibiyotik verilir. Hasta aynı gün evine gönderilebilir.

PEG den bir gün sonra PEG tüpünden büyük bir şırınga veya mekanik bir pompa yardımıyla verilen sıvı besinlerle beslenmeye başlanır. PEG hastanın ağızdan beslenmesine engel değildir.

If you want to hear from us, please write your email address and subscribe.
Telefon İle Arayın WhatsApp Communication Line