Pregenetik test ( PGT) Nedir ?

 

PGT 1992 yılından beri Tüp Bebek tedavisinde  uygulanmaya başlanmış , kromozom sayısı ve genetik olarak  normal embriyoları seçmeye yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemin ilk uygulanmaya başladığı yıllarda 3. gün embriyosunda ,blastomer adı verilen ,embriyoyu oluşturan öncül hücrelerden alınan biyopsi incelenirken , günümüzde 5.gün embriyosunda trafektoderm denilen plasentayı oluşturan öncül hücrelerin incelendiği embriyoya zarar verme ihtimali daha az olan  teknik yaygın olarak kullanılmaktadır. eskiden 5 kromozom ve daha eski bir yöntem olan Fish yöntemi ile analiz yapılırken , günümüzde NGS ( Yeni nesil dizileme ) testi ile daha güvenilir ve 23 çift kromozom incelenmekte ve daha güvenilir sonuçlar alınmaktadır.

PGT-A yöntemi ile embriyonun doğru sayı ve dizilimde kromozom yapısına sahip olup olmadığı tespit edilmekte iken,  PGT-M ve PGT-SR yöntemleri sırası ile ailedeki bireylerde bilinen bir tek gen hastalığı veya translokasyon taşıyıcılığı durumlarında uygulanmaktadır.

PGT Kimlere Önerilir ?

İleri kadın yaşı ( 38 yaş ve üzeri)

Şiddetli erkek faktörü,

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Tekrarlayan Tüp Bebek başarısızlığı

Translokasyon taşıyıcılığı

Tek gen defekti öyküsü ve/veya HLA uyumlu nakil ihtiyacı

Genetik olarak normal embriyonun seçilerek canlı ve sağlıklı

doğuma gitme süresini kısaltmak isteyen çiftlerde uygulanabilir.

 

PGT’nin yapılma endikasyonuna ve kişinin yaşı ve yumurtalık rezervi gibi faktörlere bağlı olarak bazen tekrarlayan tüp bebek uygulamaları ile PGT yapılan embriyo sayısını artırmak gerekebilmektedir. Bu aşamada IVF hekimi çiftin embriyolarına PGT yapılması gereken hastalar dikkatle değerlendirilip,en uygun yanıtın alınacağı ayda gerekirse ön tedavi ile hazırlık yapıldıktan sonra tedavi planlanır.

NGS ( Next Generation Sequencing )

NGS (Next Generation Sequencing), yeni nesil dizileme olarak da adlandırılan bu yöntem genel anlamda kromozom taramasında kullanılan bir teknoloji olarak tüp bebek tedavisinde Preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) yöntemleri içinde yer almaya başlayan en yeni ve en kapsamlı kromozom tarama testidir.  5. gün embriyolarında günümüzde en güvenilir test olan NGS ile PGT değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı