Kolay Ameliyatların En Zoru: Kürtaj

 

Kolay Ameliyatların En Zoru: Kürtaj

 

Kürtaj Fransızca kazımak anlamında bir kelimedir. Tıpta rahmin içinin kazınarak veya vakumla emilerek boşaltılması olarak geçer.Kürtaj Ameliyatı genellikle istenmeyen gebeliklerin veya rahim içinde ölmüş üç aydan küçük gebeliklerin alınması için kullanılan bir terimdir. Geçmiş yıllarda metal aletlerle rahmin içinin tanımında belirtildiği gibi kazınarak alınması yapılırken artık son zamanlarda sadece vakum yoluyla rahim içi emilerek boşaltılmaktadır. Dolayısıyla kelimenin bugünkü anlamında artık kazıma-küretaj değil, vakumla emme-vakum aspirasyon tabiri geçerlidir. Ama yazımız boyuncu halk arasında en yaygın bilinen tabiri yani kürtajı kullanacağız.   Kürtaj Ameliyatı işlemi kısaca şöyledir: Hasta doktorun ofisinde veya hastanede muayene edilir. Gebelik veya rahmin içinde ölmüş gebelik dokusu görülür. Bundan sonra lokal anestezi veya koldan verilen hafif bir indüksiyon anestezisi ile hastanın ağrı  kontrolü sağlanarak rahim ağzı buji dediğimiz küçükten büyüğe doğru büyüyen kalem şeklindeki çubuklarla belli bir açıklığa kadar açılır sonra rahmin içine vakum aspirasyon aletinin ucu yerleştirilir, uç vakuma birleştirilir ve vakum belli bir noktaya ayarlanarak alet rahmin içinde döndürülerek dokular boşaltılır. Bu işlem esnasında emmeyi sağlayan vakumun çok yüksek dereceye ayarlanmaması gereklidir. Çok düşük dereceye ayarlandığı zaman da içeride dokunun bir kısmının kalması gibi bir sorun yaşanabilir. Bu noktada hekimin uzmanlığı ve deneyimi çok önemlidir. İşlemin tamamı 5 ila 15 dakika arası sürer. Hasta daha sonra yatağa alınır, 1-2 saatlik istirahatten dolayı eve gönderilebilir. Kürtaj Ameliyatı kadının kan grubu Rh (-) ise ve gebelik belli bir büyüklükte ise anti D dediğimiz kan uyuşmazlığı önleyici iğne yapılmalıdır. Kürtaj ameliyatı günümüzde giderek daha gençlerde istenmeye başlanmıştır. Bu da cinsel ilişkinin gençlerde daha serbest hale gelmesiyle açıklanabilir. Ama ne yazık ki, cinsel ilişkiye daha genç yaşlarda başlayan çocuklarımızın doğum kontrolü bilgileri yeterli olmadığı için istenmeyen gebeliklere daha sık rastlanmakta ve kürtaj da bu yüzden sayıca artmaktadır. Gençlere ortaokul çağlarında verilecek cinsel eğitimin anlamı bu şekilde daha iyi ortaya çıkmaktadır. Günümüzdeki batılılaşma sürecinde televizyonlarda, sinemalarda, medyanın değişik mecralarında cinsellik pompalanmaktadır. Moda cinselliği teşvik eder tarzda şekillenmektedir. Bütün bunların etkisiyle özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklarımızda cinselliğe başlama yaşı düşmekte ve dolayısıyla henüz vücutça ve beyince olgunlaşamadan cinsel ilişki başlamakta ve bunun komplikasyonu da hemen görülmektedir. Cinsel ilişkiye başlandıktan sonra ki en sık gördüğümüz sorunlar istenmeyen gebelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Bu iki konuda özellikle cinsel eğitimle birlikte gençler bilgilendirilmelidir. Cinsel eğitim esnasında gençlere tam cinsel ilişki olmadan da kızların gebe kalabileceği ve bu yüzden adet gecikmesi ve gebeliği çağrıştıran sabah bulantısı gibi şikayetlerde gençlerin uyanık olarak bir hekime gitmeleri vurgulanmalıdır.   Türkiye’de Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara göre kürtaj son adet tarihinden itibaren ki ilk üç ay içinde yapılıp, bitirilmelidir. Bundan sonraki ilerlemiş gebeliklerde kürtaj yasal olarak yapılmamaktadır. Bunun için kadın-doğum hekimleri muayene esnasında gebeliğin ilk üç ayı geçmemiş olmasına bakarlar ve bunun üzerindekileri yapmazlar. Ülkemizde ve dünyanın bazı ülkelerinde mevcut yasalara göre de 18 yaşından küçük genç kızların kürtaj olmak için başvurmaları  halinde anne ve babasından izin almak gerekir. Bu henüz ilişki yaşına gelmemiş kişilerin kendi vücutlarıyla ilgili verecekleri kararlarda. Büyüklerden izin alınması gibi bir gerekçeye dayandırılmakta. Fakat ülkemizde bu gerekçeden dolayı çoğu kez gençler kürtajı anne ve babalarından gizli olarak yaptırmaktadırlar. Çünkü pek çok gerçeği annesiyle özellikle de babasıyla paylaşamamaktadır. Bu durumda kürtaj olmak için izin alması gereken gelişmiş hastaneler ve büyük doktor ofisleri değil, daha çok küçük hastaneler poliklinikler veya doktor muayenehanelerinde kürtaj yapılmak zorunluluğu doğmaktadır ki bu da tıbbi sorunları beraberinde taşımaktadır. Bu şekilde gizli olarak yapılan ve bir genç kız ve genç erkeğin cep harçlığı ile yapılması gereken kürtajların çok ehli olmayan ellerde yapılması ve rahmin bu durumdan zarar görerek gelecekte ciddi sorunların başgöstermesi olasıdır. 18 yaşından küçüklerin kürtajında anne-baba onayının alınmasının üzerine daha dikkatle gidilerek konuyla ilgili bazı yasal düzenlemenin yapılması gereklidir. Yine ülkemizdeki mevcut yasalara göre 18 yaş ve üstü evli olan bir kadın gebe kaldığı ve bunu istemediği takdirde kocasının rızası gereklidir. Bu konuda bazen çiftler arasında sürtürmelere, tartışmalara hatta boşanmalara kadar gidebilen sorunlar yaratmaktadır. Hatta ülkemizde karı-koca boşanma aşamasında olsa bile henüz mahkeme boşanmalarına karar vermemişse kadının kürtajı kocasının izni olmadan yapılamamaktadır. Bu konu da şu an insan  hakları-kadın hakları bağlamında ele alınarak değiştirilmesi gereklidir diye düşünüyorum. Konumuzun başlığında kürtajı “kolay ameliyatların en zoru” olarak nitelendirdim. Gerçekten kürtaj daha önce belirttiğim gibi kısa süren, anestezisiz veya hafif bir anesteziyle yapılabilen bir işlemdir. Bu bağlamda kağıt üzerinde  kolay olarak görülebilir. Ama kürtaj işlemi esnasında kadının çok kıymetli bir organı olan rahmin içine girildiği, orada bir takım işlemler yapıldığı için ameliyatın baş gösterebildiği bazı komplikasyonların bu genç kızın veya kadının gelecek hayatında ciddi sorunlara yol açması ihtimali vardır. Kürtaj esnasında rahmin delinmesi dediğimiz olay en sık rastlanılan komplikasyonlardan biridir. Hemen her kadının hayatları boyunca kürtaj yaparken mutlaka rahmin delindiğine şahit olmuşlardır. Çünkü rahim gebelik esnasında son derece yumuşaktır. Ne kadar önlem alınırsa alınsın %1 ihtimal dahilinde delinebilir. Tabiki rahmin delinmesi sadece çok ciddi bir sorun değildir. Bu, delindiği anda teşhis edilebilirse ve hasta bu bakımdan gözetim altına  alınırsa çoğu kez bir sorun yaratmadan işlem tamamlanabilir ve hasta da komplikasyonsuz olarak evine gidebilir. Ama rahmin delinmesi teşhis edilememişse, keskin aletlerin rahmi geçerek karnın içine girmesi veya vakumla emen aletin karnın içine girmesiyle bir takım barsak gibi önemli organların da zedelenmesi ihtimali mevcuttur. Bu durumda çok ender olmakla birlikte mesanenin veya barsakların zedelenmesi ve buna bağlı olarak çok ciddi ameliyatların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu yüzden kürtajı yapan hekimin kolay gibi gürenen bu ameliyatta çok ehli,  dikkatli ve tedbirli olması gereklidir. Biz OT&Jinemed’de komplikasyonu ortadan kaldırmak için kürtaj işlemlerini ultrason altında yapmaktayız ve bunu da özellikle tavsiye ediyoruz. Kürtajdaki ikinci sık rastlanılan komplikasyon ise kürtajın tam anlamıyla yapılamayarak içeride bir takım dokuların kalmasıdır. İşlem esnasında hekim ne kadar dikkatli olursa olsun rahmin içi direkt olarak gözlemlenemediği için bir takım dokuların kalması muhtemeldir. Çok fazla kazıma olduğu takdirde rahim zarının birbirine yapışıp, çok daha ciddi komplikasyonlar olmasından dolayı kürtaj esnasında içeride doku kalma eğilimi biraz artar. Bu da kürtajdan 2 haftadan sonra  kanama ve hastanın tekrar hastanın doktora gelmesiyle kendini gösterir ve yapılan muayenede rahmin içinin dolu olduğu anlaşılır. Bu durumda ikinci bir kürtaj da gerekir. Bu komplikasyon da ultrason altında kürtaj yapılarak ortadan kaldırılabilir. Kürtajda parça kalmasının ikiz bebek olduğu için kaldığı tarz açıklamaları geçerli değildir. Çünkü ikiz bebeklerde dahi kürtaj tamamını bir kerede boşaltır ve ortaya konulan emici aletin emme gücü ikiz bebeği de alacak kadar etkilidir. Kürtajın geç komplikasyonlarından bir tanesi de kazımının fazla olması veya vakumun yerinden daha fazla yüksek olmasından dolayı rahim zarının da bir kısmının emilmesidir. Bu durumda her ay adet olan kadının adet olduğu rahim zarında ciddi bir eksiklik ortaya çıkar ve dolayısıyla adetler çok azalır veya bazen hiç olmaz bir boşluk olan rahim içi birbirine tamamen yapışır ve hastanın tamamen kesilebilir. Ashermann sendromu denilen bu hastalıkta adetin tekrar olabilmesi için histeroskopi denilen özel bir aletle rahmin içine girmek ve yapışmış dokuları birbirinden ayırmak gereklidir. Bu işlem bazen başarılı bazen de başarısız olur ve kişilerde kalıcı bir adet olamama sorunu yaratabilir. Adet olmadığı zaman da kalıcı bir kısırlık ortaya çıkabilir. Hastalarla kürtaj konusunu konuşurken bu komplikasyonlardan bahsetmek ve ‰ 1 civarında  olan rahmin zarının tamamen yapışarak kişinin hayat boyu kısır kalması olasılığı olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Kürtaj Ameliyatı rastlanılan başka bir komplikasyon da özellikle hijyene uyulmayan yerlerde yapıldığı takdirde alınabilecek rahim içi iltihaplarıdır. Bu iltihaplar sonucunda da rahmin içinin ve yumurtalık kanallarının iltihaplanması, şişmesi, tıkanması ve kalıcı kısırlığa yol açabilecek kadar kötü yapışıklıklar yapması mümkündür. Yumurtalık kanallarının ikisi de tıkanabilir ve kişi ancak tüp bebekle gebe kalabilir hale dönebilir. Bunun için özellikle gençlerin kürtaj olmaya gittikleri mekanın temizliğine ve hijyenine dikkat etmeleri gereklidir. Görüldüğü gibi kolay zannedilen bu ameliyat insanları kısır olmaya kadar götürebilen sorunlara yol açabilmektedir. Bir enfeksiyon kapılması durumunda da kişi hem kısır kalabilmekte hem de hayat boyu değişik ağrılar ve değişik kronik iltihabi sorunlar yaşayabilmektedir. Bunun için biz kürtajı “kolay ameliyatların en zoru” diye adlandırıyoruz. Kürtaj Ameliyatı bazı yerlerde bir cins doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmaktadır. Yani kişi çok iyi korunmamakta hatta hiç korunmamakta ve gebe kaldığı zaman da “kürtaj olarak bu işi halledelim” demektedir. Bu son derece yanlış bir tutumdur. KÜRTAJ hiçbir zaman doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Günümüzde pek çok modern teknikle gebelik korunabilmektedir. Kürtaj dediğimiz gibi küçümsenecek bir ameliyat değildir. Kadınlarda çok ciddi sakatlıklara yol açabilir. Bir kadın-doğum uzmanının kürtaja gelen hastasıyla yapacağı konuşmadaki en önemli hususlardan biri de kürtaj ameliyatı sonrası o kişiye doğum kontrol yöntemlerini anlatmak ve mutlaka bir yönteme bağlanmasını sağlamaktır. Daha önce gençlerin anne ve babalarından gizli yaptırdıkları için daha ucuz yer seçtikleri ve orada çok hijyenik olmayan koşullarda, çok da ehli olmayan ellerde kürtaj olma riskinin olduğunu belirtmiştik. Şunu da belirtmeliyim ki Sağlık Bakanlığının bazı polikliniklerinde kürtaj işlemi evli çiftlerden kocasının izniyle veya gençlerde de anne ve babasının izni olduğu zaman ücretsiz veya çok düşük bir ücretle yapılmaktadır. Özetle şunu söylemeliyim ki  cinsel ilişkinin aile planlaması yöntemleriyle yapılmaması durumunda ortaya çıkabilen istenmeyen gebeliklerin veya gebelik sırasında bile değişik komplikasyonlardan dolayı rahmin içinin boşaltılmasının gerektiği durumlarda kişinin bu işlemi küçümsememesi “ne olacak bir kürtaj olacağım” gibi düşünmesi ve bu kürtajların kişinin gelecekteki sağlığını ve doğurganlığını etkilebilecek önemli komplikasyonlara yol açabileceğini bilmeleri gereklidir. Bunun için bu olayda da temiz, hijyenik yerlerde ve emin ellerde kürtajın yapılması gereklidir

Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı