Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

 

Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

 

Meme kanseri ve meme kanseri tedavisi, kadınlarda en sık  görülen kanser türü  olma özelliğini korumaktadır. Yanlış inanışın aksine meme kanseri  sadece kadınlara has bir kanser  olmayıp nadir de olsa  erkeklerde de görülebilir. A.B.D’nde 200.000’e yakın kadın her yıl meme kanserine yakalanmaktadır. Buna  karşılık erkeklerde bu sayı yılda 1000 civarındadır. Kadınlara  oranla  çok daha az görülmesi  nedeniyle de  kadınlardaki gibi herhangi bir tarama programına gerek duyulmamaktadır. Meme kanseri  teşhisi   konulan birçok kadın,  hastalığı ile ilgili her türlü  detayı  bilmek,   meme kanseri tedavisi seçenekleri ve kararı konusunda aktif  rol  almak ister. Fakat  ne yazık ki, doğal olarak, kanser teşhisi ile  yüzleşen kadınlardaki şok ve stress  çoğu  zaman  bu tedavi seçenekleri  konusundaki  kararlarını  zorlaştırır. Meme kanseri tedavisi’ne  başlamadan  önce hastalar teşhis ve tedavi  seçenekleriyle ilgili  ikinci bir  görüşe  ihtiyaç  duyabilirler ki  bu  son derece  doğaldır. Bu konuda, hastanın  doktoru  yardımcı  olabileceği  gibi ( bir başka meslektaşını önerebilir ), hastanın kendi  çevresinden  alabileceği referanslarla da bu  gerçekleştirilebilir. Bu kadar sık  görülen  bu  kanser  türüyle  karşılaşıldığında lokal veya sistemik tedavi yapılmaktadır. Çoğunlukla da her iki tedavi   yöntemi  birlikte  uygulanır.

Lokal tedavi;  kanserin  bulunduğu  bölgenin  tedavi edilmesi yani çıkarılması veya tahrip  edilmesidir.

Cerrahi  tedavi ve radyoterapi (ışın tedavisi)  lokal  tedavilerdir. Bu yöntemlerle meme içindeki  kanser  tedavi edilir. Kanser  meme dışındaki  bölgelerde görüldüğünde de lokal tedaviler uygulanabilir( akciğer, karaciğer, kemik vs. ). Sistemik  tedaviler ise verildiklerinde  tüm  vücuda etki  eden tedavilerdir.

Kemoterapi, hormonal tedavi, biyolojik tedavi  ise  ilaçlarla yapılan tedaviler  olup sistemik  tedavilerdir. Sistemik  tedaviler  bazı hastalarda lokal tedavi  öncesi  memedeki tümörleri küçültmek  için kullanılabilir. Bazı  hastalarda  ise  nüksleri önlemek yada  vücuda  yayılmış kanserleri  tedavi  etmek için kullanılır.

Cerrahi Tedavi Cerrahi, meme kanserinde  en önde gelen  tedavi yöntemidir. Meme ile ilgili  birçok  cerrahi  yöntem uygulanmaktadır. Hastanın  meme cerrahı bu  çok  çeşitli  cerrahi  yöntemlerin avantajlarını, olası risklerini, hastaya uygunluğunu detaylı olarak  anlatacaktır.

Meme koruyucu cerrahi, meme  içerisindeki  kanserli tümöral  kitlenin  etrafında bir miktar  sağlam  meme  dokusunu da içerecek  şekilde  çıkarılması  ve  geriye  kalan  meme  dokusunun  korunmasıdır.

Lumpektomi, segmental mastektomi, parsiyel  mastektomi meme koruyucu  cerrahinin, çıkarılan meme dokusu miktarına ve boyutuna  göre  adlandırılan  alt  başlıklardır. Tüm  bu  tekniklerde hastanın  memesi  yerinde  korunmaktadır. Bu tür  cerrahilerden  sonra  sıklıkla  kalan meme dokusunu korumak için  radyoterapi  yapmak  gereklidir.

Modifiye Radikal Mastektomi, memenin tamamı ve  koltukaltı  lenf bezlerinin alınmasıdır. Daha eskilerde yapılan ve meme altındaki kas dokularının da alındığı  radikal mastektominin modifiye edilerek sınırlandırılmış  halidir. Kanserli tümöral kitle meme altındaki kas tabakasına doğru  uzanmadıkça radikal  mastektomi tercih  edilmez.

Aksiller Diseksiyon, kanserli  hücrelerin lenfatik  sisteme  geçip geçmediğini anlamak için  koltukaltı  lenf  bezlerinin  alınması işlemidir. Çok  yakın bir geçmişe kadar meme kanseri  operasyonlarının yapılması  zorunlu  bir  komponentiydi. Son zamanlarda  aksiller sentinel   lenf  bezi  biyopsisi  sayesinde  birçok  hastada  koltukaltı  lenf  bezlerini çıkarmaya  gerek kalmamaktadır.

Aksiller Sentinel  Lenf Bezi  Biyopsisi, memedeki kanserli tümöral kitle etrafına yada meme başı altına  mavi  boyalı bir madde yada radyoaktif bir madde verilmesi ve sonrasında bu maddelerin koltukaltında hangi  lenf bezi veya bezlerine gittiğini tesbit ederek sadece tutulum  olan lenf  bezlerinin  çıkarılmasıdır. Böylelikle çoğu  hasta  koltukaltı  lenf bezlerinin alınmasının getireceği  olası  olumsuzlukları  ( kolda uyuşma, şişme vs.) yaşamamış olacaktır. Tüm  bu cerrahi  yöntemlerde  amaç, öncelikle,  kanseri tedavi  etmek olmakla birlikte  mümkün olduğunca, kadının sembolü olan memeyi  korumak, olamıyorsa meme rekonstrüksiyonunu ( meme protezi )  seçenek  olarak hastaya  sunmak uygun  olacaktır.

RADYOTERAPİ Radyasyon tedavisi  yada  ışın tedavisi, tıpkı  cerrahi  gibi  lokal tedavilerden olup cerrahi  tedavinin tamamlayıcısı olabildiği gibi tek başına da kullanılabilir. Sıklıkla  uygulanan  şekli eksternal radyasyon  olup dışardan bir  makine vasıtasıyla  istenen bölgenin  ışınlanmasıdır. Radyasyon,  uygulanan  bölge içindeki  kanserli  hücreleri  tahrip  eder. Radyasyon onkoloğu  tarafından  uygulanır.

KEMOTERAPİ

Kanserli  hücrelerin  yok  edilmesi  için kullanılan  ilaç  tedavisidir. Meme kanseri için genellikle birkaç ilacın kombinasyonu kullanılır.Ağız yolundan veya damaryolundan kullanılanları vardır ve kan  yoluyla  tüm  vücuda  yayılır. Birkaç haftada bir, günübirlik  tedaviler  şeklinde hastanede, muayenehanede veya evde verilebilir. Medikal  onkolog  tarafından uygulanır.

HORMONAL TEDAVİ

Kanserli  hürelerin  büyümesi  için  gerekli  hormonlara karşı  kullanılan  ilaçlardır. Kemoterapi  ilaçları gibi  tüm  vücutta etkilidir.

BİYOLOJİK TEDAVİ

Hastanın,  kendi  doğal savunma mekanizmalarını kanserli hücrelere karşı güçlendiren ilaçlardır. Meme Kanseri Tedavisi Seçenekleri Görüldüğü  üzere  artık  zamanımızda  meme kanseri için birçok  tedavi  seçeneği  mevcut. Tüm  bu  tedavi  seçenekleri  arasından  hasta  için  uygun  olanları belirlenerek doktor  tarafından detaylı olarak hastayla  paylaşılmalıdır. Hastaların  tedavi öncesi, sırası ve sonrasındaki  endişeleri  giderilerek nelerle  karşılaşabileceği  anlatılmalıdır. Sonuç  olarak, meme kanserli bir kadının tedavi  seçenekleri bir takım faktörlere bağlıdır: Yaş, menopozal durum, tümörün boyutu, yeri, özellikleri, hormonlara cevabı ve tabii ki kanserin evresi. Tüm  bunlar  gözönüne  alınarak,  konuyla ilgili birimlerin  multidisipliner  yaklaşımı tedavinin şeklini  belirleyecektir.

Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı