Doç. Dr. Muammer AYDIN

Üroloji
  • İletişim

Görevler:

1990-1991:                 Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanlığı

1991-2001:                 Üroloji Kliniği Baş Asistanlığı, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001-2017:                 Şef Yardımcılığı, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2017-2022:                 Üroloji Doçentliği, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2022                              OTA&JİNEMED Hastanesi

 

Tez Danışmanlığı

1- 1994, Ünsal Özkuvancı , Basınç Akım Çalışması,  Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2- 1995, Hakan Yoldakalmaz, Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Mitomisin-C BCG, İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1-Canbazoğlu Nejat, AYDIN MUAMMER. Yumuşak Doku Sarkomları. Üroloji Bülteni Hekimler Yayın Birliği, 5, 105-107. 1994

2- AYDIN MUAMMER . Postoperatif Venöz Tromboembolizim. Tromboz Bülteni Hekimler Yayın Birliği, 1(2), 31-34.1993.

3- Canbazoğlu Nejat, Kazado Moşe, Berberoğlu Yalçın, AYDIN MUAMMER. Stress İnkotinansta Burch Kolposüspansiyon Ameliyatı. Türk Üroloji Dergisi, 15(4), 759-764.1989.

4- Canbazoğlu Nejat, Kazado Moşe, AYDIN MUAMMER (Şiddetli Mesane Hemorajilerinin Kontrolünde Alum İrrigasyonu. Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 41(3), 171-174.1987.

5- AYDIN MUAMMER, Yıldırım Güldoğan, Ozkuvancı Unsal, Berberoğlu Yalçın, Sinan Akşit, Canbazoğlu Nejat, İşsever Halim Tümör Dokusunda Yapılan Flowsitometrik DNA Analizinin Mesane Tümöründeki Prognostik Değeri. Haseki Tıp Bülteni, 36(4) 1998.

6- AYDIN MUAMMER,  Canbazoğlu Nejat, Yıldırım Güldoğan, Başaran Serife . Urakal Mesane Adenokarsinomu. Haseki Tıp Bülteni, 34(1).1996.

7- AYDIN MUAMMER, Canbazoğlu Nejat, Kazado Moşe, Gökhan Nimet. Bir Olgu Nedeniyle Sekonder Böbrek Tümörleri. Haseki Tıp Bülteni, 26(1), 1988.

8- Canbazoğlu Nejat, Kazado Moşe, AYDIN MUAMMER , Gökhan Nimet. Kliniğimizdeki Böbrek Tümörü Olgularının Retrospektif Analizi. Haseki Tıp Bülteni, 26(1).1988.

9- AYDIN MUAMMER, Tandoğdu Zafer, Ozkan Arif. Zoledronic Acid Treatment of Bone Metastasis in Urology. Journal of Academic Research in Medicine, 3(1), 5-7, 2013.

10- AYDIN MUAMMER . Sildenafil(viagra) ve kalp. Androloji Bülteni(2),1999.

11- AYDIN MUAMMER, Güvendi Akif, Köse Cenk, İssever Halim, Canbazoğlu nejat . Rezidüel İdrarın Kantitatif Tayini: Ultrasonografi ile mi yoksa kateterle mi?. Türk Üroloji Dergisi, 24, 57-60.,1998.

12- AYDIN MUAMMER , Ozkovancı Unsal, Berberoğlu Yalçın, Canbazoğlu Nejat, İssever Halim . Basınç Akım Çalışması: Belirgin Alt Üriner Sistem Semptomları olan her olguda gerekli mi?. Türk Üroloji Dergisi, 23(4), 393-398.1997.

13- AYDIN MUAMMER, Yoldakalmaz Hakan, Canbazoğlu Nejat. Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Mitomisin-C ve bCg ile Intravezikal Tedavi Sonuçları. Üroloji Bülteni Hekimler Yayın Birliği, 7, 175-179., (Kontrol No: 2557094).1996.

14- AYDIN MUAMMER , Yoldakalmaz Hakan, Cambazoğlu Nejat. Flow Sitometrinin Mesane Kanserli Hastaların İzlemindeki Tanısal Değeri. Üroloji Bülteni Hekimler Yayın Birliği, 6, 213216.1995.

15AYDIN MUAMMER, Akşit Sinan, Canbazoğlu Nejat. Erkek Seksüel Disfonksiyonu, Bölüm adı:(7. Bölüm Nörolojik Değerlendirme) nobel tıp kitabevi, Editör: Prof.Dr.Sedat Tellaloğlu, Doç.Dr.Ateş Kadıoğlu, Türkçe(Kitap Tercümesi),2000.

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Tandoğdu Zafer, Yanaral Fatih, AYDIN MUAMMER , Ozkan Arif, Nuhoğlu Barış. Awareness of smoking and bladder cancer relationship and status non-muscle invasice bladder cancer patients under surveillance. Europan Association of Urology (EAU) (Poster), 2013.

2- Zafer Tandoğdu, AYDIN MUAMMER, Kurtuluş Fatih Osman, Ruhi Güngör, Fazlıoglu Adem, Çek Hakkı Mete . Correlation of IPP,IPP transverse,bladder wall thickness,PV,PVR,PSA and IPSS with uroflowmetry. EAU 9th Central European Meeting (Poster), 2009.

3- Fazlıoglu Adem, Kurtulus Fatih Osman, Tandoğdu Zafer, AYDIN MUAMMER, Güngör Ruhi, Çek Hakkı Mete. Percutaneous Nephrolitthotomy access with preoperative 3d tomography measurements. Eur Urol Supple 2009 (Özet bildiri),2009.

4- Tandoğdu Zafer, AYDIN MUAMMER, Kurtulus Fatih Osman, Güngör Ruhi, Karaca Sener, Çek Hakkı Mete . Bladder Outler Obstruction: Signification of three ultrasonographic parameters; intravesical prostatic protrusion(IPP), IPP transverse lenght&bladder wall thickness. The Journal of Urology (Özet bildiri),2008.

5- Tandoğdu Zafer, AYDIN MUAMMER, Kurtulus Fatih Osman, Parlakkılıc Oguzhan, Fazlıoglu Adem, Cek Hakkı Mete . Pneumatic Lithotripsy o Upper Ureteral Calculi With Rigid Uretroscope. Europan Urology Meetings 2007 (Özet bildiri),2007.

6- Tandoğdu Zafer, Fazlıoglu Adem, Kurtulus Fatih Osman, Güngör Ruhi, AYDIN MUAMMER, Çek Hakkı Mete. Performing PNL multiple tracts through a single incision: is the answer for high stone burden?. Europan Urology Meetings 2007 (Özet bildiri). 2007.

Doktorumuzdan Makaleler...
Bizden haber almak isterseniz lütfen email adresinizi yazın ve abone olun.
Telefon İle Arayın WhatsApp İletişim Hattı